WAN-Wide Area Network (Geniş Alan Ağ)

WAN – Geniş alan ağı, kuruluşların farklı lokasyonlarda yer alan ofisleri (şube, mağaza,fabrika, depo vb. ) arasındaki haberleşme ihtiyacını karşılayan bir altyapıdır.

Geniş alan ağı, coğrafi olarak birbirinden doğrudan bağlantı yapılamayacak kadar uzak olan noktaları farklı protokol ve teknolojileri kullanarak birbirine bağlayan bir iletişim ağıdır.

Geniş alan ağları projelendirilirken, hem ilgili ofislerin haberleşme ihtiyaçları (bağlantı hızı, ağ üzerinden taşınacak data miktarı, eş zamanlı ses görüşme sayısı ve teknolojisi, görüntü kalitesi ve teknolojisi vb. ) hem de ilgili ofislerin coğrafi konum itibari ile servis sağlayıcı altyapısına bağlı olarak, erişim teknoloji tipleri dikkate alınmalıdır.

Baba Bilgisayar olarak sağladığımız geniş alan ağı çözümlerini; iletişim altyapısının tasarımından, kurulumuna, devreye alma ve işletim desteğine kadar bütün süreçleri uygulamakta ve teknik olarak desteklemekteyiz.

WAN hizmetlerimizden bazıları;

[checklist icon=”check” iconcolor=”light” circle=”yes”]
 • Geniş alan ağlarının, uygun teknolojiler seçilerek (Metro Ethernet, Noktandan Noktaya
 • G.SHDSL, Noktadan Noktaya ADSL, LL, FR, VPN, ISDN, vb.) planlanması ve tesisi
 • G.SHDSL Metro Ethernet Çözümleri
 • Noktadan Noktaya Metro Ethernet Çözümleri
 • Metro Ethernet İnternet Çözümleri
 • Kullanılacak iletişim teknolojilerine uygun aktif cihazların belirlenmesi
 • Ana taşıyıcı ya da yedek taşıyıcı olarak internet ana omurgasının kullanıldığı durumlarda, gerekli güvenlik altyapısının planlanması ve kurulumu
 • Sanal Öze Ağ – VPN (Virtual Private Network) altyapısının hazırlanması ve uygulanması
 • Geniş alan ağının, firewall veya UTM cihazlar ile entegrasyonu
 • Geniş alan ağı üzerinden kullanılacak olan uygulamalara göre, uygun internet güvenliğinin sağlanması
 • Kurulan sistemlerin bakım ve onarım hizmetlerinin verilmesi
[/checklist]