System Health Check (Sistem Sağlık Kontrolü)

“Sistemim çok sık hata veriyor …”

“Daha iyi bir sistem için önerilere ihtiyacım var…”

“Mevcut sistemin iyileştirilmesinde yapılabilcekler nelerdir…”

“Mevcut yazılımlarımın update ve patch’lerinin yapılıp yapılmadığını merak ediyorum…”

“Sistemimle ilgili detaylı bir raporlama istiyorum…”

diyorsanız, System Health Check hizmetinimizden yararlanabilirsiniz.
Uzman personelimiz tarafından gerçekleştirilen System Health Check hizmeti, üç aşamadan oluşmaktadır.

-Birinci aşamada; müşteri yerinde detaylı veri toplama işlemi gerçekleştirilmektedir. Bu işlem esnasında mevcut lokasyonda kullanılan tüm yazılım, donanım ve aktif cihaz bilgileri toparlanır.

-İkinci aşamada; toplanan bilgiler Baba Bilgisayar Danışmanları tarafından analiz edilir ve detaylı bir raporlama yapılır. Hazırlanan bu raporda, sistem bilgileri, karşılaşılan hatalar, yapılması gerekenler, iyileştirme süreci gibi veriler yer almaktadır.

-Üçüncü aşamada ise; hazırlanan rapor müşteriye sunulmakta ve raporun sonuçları karşılıklı olarak değerlendirilmektedir.

Alınan kararlara göre uygulama başlama süresi bitiş süreleri belirlenir. Bu süreçte oluşabilecek aksaklıklar belirtilir. Ve belirlenen zaman zarfı içerisinde gerek görülen işlemler sisteme uygulanmaya başlanır. Sistem test edilerek müşteriye teslim edilir.
Sistemin herzaman en yüksek verimlilikte çalışmasını sağlamak amacı ile bakım anlaşmaları yapılırak oluşabilecek hataların önüne geçilir.