Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte bilgiler farklı platformlar üzerinde çalışılmakta ve değişik ortamlarda saklanmak durumundadır. Mevcut bilgilerinizi, herhangi bir nedenle bir platformdan, diğer bir platforma aktarmak istediğinizde, büyük zorluklarla karşılabilirsiniz. Bu aşamada, DataSync uygulaması en büyük yardımcınız olacaktır.

DataSync uygulaması; farklı platformlar arasında bilgi transferini gerçekleştirmek için geliştirilmiştir. El terminalindeki bilgileri masaüstü bilgisayar uygulama veri tabanlarına veya bu veri tabanlarındaki bilgileri el terminaline aktarma olanağı sunar.

[title size=”2″]Uygulamaya Ait Genel Özellikler[/title] MS Access, SQL Server, Excel, Mobil SQL, Text gibi veri içeren dosyalar arası bilgi aktarımı yapılabilir.
Görev ve işlemler tanımlanarak profiller oluşturabilir ve bu profiller kullanılarak veri alışverişi pratikleştirilir.
Farklı aktarım profilleri ile bir işin parçalara bölünmesi veya tek seferde aktarım yapılması sağlanabilir.
Sabit ve değişkenler tanımlanarak profillerin esnek bir yapıya sahip olması sağlanır.
Bölgesel ve dil ayarlarınızı program içerisinden istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz.
Mevcut profiller baz alınarak yeni profiller oluşturabilirsiniz.
Aktarım, iletişim için Mobil cihaz aktarım kızağına takıldığı anda veya kullanıcı kontrölünde başlatılabilir.
Aktarım esnasında başarılan ve gerçeleşemeyen adımlar izlenebilir.

DataSync

Softwaremen Online Demo Softwaremen Kullanım Klavuzu