SKY Expenses

SKY Sales Advanced üzerine alabileceğiniz SKY Expenses ekiyle sadece satışlarınızı ve mal alımlarınızı değil, giderlerinizi de takip edin. SKY Expenses ile gruplara ayırabileceğiniz giderleriniz, alımları ve ödemeleri kolayca kontrol altına girer. Haftalık, aylık, yıllık gider raporları ve tablolarıyla bir bakışta tüm giderlerinizi görebilirsiniz.

[title size=”2″]Ekran Görüntüleri[/title] [title size=”2″]Başlıca Özellikleri[/title]
  • Gider tanimları, giderleri gruplara ayırabilme
  • Gider alımları ve ödemeleri
  • Tedarikci firma borç takibi
  • Raporlar